Gå till sidans innehåll

Isolerad hyperterm perfusion vid behandling av mjukdelssarkom

Isolerad hyperterm perfusion utvecklades på 1990-talet och i Finland kan den genomföras på Helsingfors universitetssjukhus.

Vid en isolerad hyperterm perfusion isoleras blodtillförseln till extremiteten från den övriga kroppens blodcirkulation, vilket gör det möjligt att ge tumörområdet en stor dos av upphettad cytostatika och tumour necrosis factor (TNF)-faktor.

Behandlingen används för att behandla sarkom i händer och fötter och lokala återfall när en operation endast skulle vara möjlig genom att amputera extremiteten och patienten inte samtycker till det, och när strålbehandling redan har getts.

Omkring 60–90 procent av sarkom svarar positivt på perfusionsbehandlingen. På så sätt kan man ofta undvika amputation och eventuellt genomföra en mer skonsam operation. Behandlingen är tekniskt krävande och dess användning övervägs alltid noga.

Uppdaterad 6.10.2022