Gå till sidans innehåll

Behandling av avancerad matstrupscancer

Största delen av matstrupscancerfallen konstateras i en situation där det tyvärr inte finns en botande behandling.

Syftet med cytostatikabehandling är att bromsa upp cancerns framskridande, förlänga livet och lindra symtomen.

Cytostatikabehandlingarna orsakar också olägenheter och belastar kroppen. Om allmäntillståndet är klart försämrat gör läkemedelsbehandlingen oftast mer skada än nytta. Även andra sjukdomar, såsom lever- eller njursvikt, kan begränsa behandlingsmöjligheterna.

Onkologen planerar alltid cytostatikabehandlingen individuellt. Vid planeringen av behandlingen tas hänsyn till allmäntillståndet och funktionsförmågan, andra sjukdomar och de sannolika fördelarna och nackdelarna med behandlingen. Läkemedelsbehandlingen sker vanligen genom att kombinera olika cytostatika. Ibland upptäcks en icke-ärftlig genetisk defekt (HER-2 genamplifiering) i en tumör som förekommer vid adenokarcinom i matstrupen, och i så fall läggs ett målinriktat läkemedel som kallas trastuzumab till cytostatikabehandlingen.

Uppdaterad 11.7.2022