Gå till sidans innehåll

Spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer betraktas idag som en obotlig sjukdom. Förutom att behandlingen är effektiv är det också viktigt att bibehålla en god livskvalitet under behandlingsåren.

Hos endast cirka 5 procent av alla bröstcancerpatienter i Finland har bröstcancern redan spridit sig till andra delar av kroppen när diagnosen ställs. Tidig bröstcancer kan ibland återkomma lokalt eller spridd i ett senare skede.

Spridd bröstcancer har bildat metastaser i andra delar av kroppen, till exempel skelettet, levern eller lungorna. Spridd bröstcancer betraktas idag som en obotlig sjukdom, men med bromsbehandlingar kan man ofta förhindra utvecklingen i flera år, ibland mer än tio år. En spridd bröstcancer behandlas vanligtvis med läkemedelsbehandling. Ibland kan man inleda behandlingen med att strålbehandla metastasen. Kirurgisk behandling är vanligtvis inte något alternativ i dessa fall.

Förutom att behandlingen är effektiv är det också viktigt att bibehålla en god livskvalitet under behandlingsåren. Behandlingen skräddarsys individuellt med hänsyn till bröstcancerns undertyp, sjukdomens spridning, tidigare behandlingar och deras resultat, patientens allmäntillstånd, andra sjukdomar och patientens önskemål.

Läkemedelsbehandlingen fastställs enligt bröstcancerns undertyp. Behandlingsalternativen omfattar flera olika cytostatikabehandlingar eller hormonbehandlingar om tumören uttrycker hormonreceptorer. Vid hormonreceptorpositiv sjukdom kan man ofta inleda behandlingen med hormonbehandling och övergå till cytostatikabehandling först senare när sjukdomen utvecklas eller börja med 3–6 månaders cytostatikabehandling och sedan övergå till hormonell underhållsbehandling.

Vid en HER2-positiv undertyp av sjukdomen kan man även använda läkemedelsbehandlingar som är riktade mot HER2-ytreceptorn. De är mest effektiva i kombination med cytostatikabehandling, vilket är anledningen till att man ofta inleder behandlingen av denna undertyp med en kombination av cytostatika och HER2-läkemedel. Om man får bra terapirespons kan man pausa eller avbryta cytostatikabehandlingen och fortsätta behandlingen med enbart HER2-läkemedel eller kombinera HER2-läkemedlet med hormonbehandling, vilket minskar biverkningarna avsevärt jämfört med cytostatikabehandling.

Man kan också använda strålbehandling och kirurgisk behandling för att behandla spridd bröstcancer. Strålbehandling används till exempel för att behandla härdar i skelettet för att minska risken för frakturer. Kirurgisk behandling används mer sällan, men kan vara lämplig för att behandla till exempel enskilda metastaser i hjärnan.

Uppdaterad 11.7.2022