Gå till sidans innehåll

Diagnostisering av levercellscancer

Misstanke om levercellscancer kan väckas till exempel vid en ultraljudsundersökning av övre delen av buken (UL). Som en kompletterande undersökning gör man vanligtvis en datortomografi (DT) eller ibland en magnetundersökning (MRI).

Om man tidigare har diagnostiserat skrumplever och bilderna visar en härd som ser ut som levercellscancer behöver man vanligtvis inte ta något separat prov. I tveksamma fall tar man dock en biopsi från härden.

Blodprov kan visa förändringar i levervärdena. Bilirubinet och levervärdena (AFOS eller Alat) kan vara förhöjda, särskilt om gallgångarna är blockerade.

Man kan undersöka leverfunktionen med hjälp av blodprovsvärden. Värdena som ska undersökas är blodets koagulationsförmåga (INR, TT) och proteinbildning (Prealb, Alb).

Omkring 80 procent av alla patienter har förhöjda nivåer av alfa-fetoprotein (AFP) i blodet vid levercellscancer.

Uppdaterad 11.7.2022