Gå till sidans innehåll

Socialt arbete

Sjukhusens socialarbetare betjänar patienter och deras anhöriga på avdelningar och polikliniker.

Sjukdomen kan leda till förändringar i vardagen, till exempel i fråga om hur man klarar sig i hemmet, arbetsförmåga, ekonomi, omsorg om barn eller andra anhöriga och relationer. Patienter och/eller anhöriga kan diskutera sin livssituation med en socialarbetare som ger individuell vägledning och råd om de många dilemman och frågor som den nya situationen ger upphov till. På sjukhusen har det sociala arbetet olika tyngdpunkter beroende på avdelningens grundläggande uppdrag, t.ex. rehabilitering eller arbete med barn eller barnfamiljer. Socialarbetarna arbetar som en del av sjukhusets multidisciplinära personal.

Socialarbetartjänster:

  • De ger information om socialskydd och sociala tjänster och hjälper vid behov till med ansökningar.

  • Tillsammans med patienter, anhöriga och personal deltar de i planeringen av hur patienten ska klara sig i hemmet samt ordnandet av fortsatt vård.

  • De hjälper till att utreda arbetsförmåga och rehabiliteringsmöjligheter och deltar i utarbetandet av rehabiliteringsplaner tillsammans med andra yrkesgrupper.

  • De samarbetar med myndigheter och andra partner.

  • De ger stöd och samtalshjälp till patienter och deras anhöriga och närstående.

  • De ger information om patientorganisationernas verksamhet.

  • De ger information om patienträttigheter.

Uppdaterad 24.5.2019