Gå till sidans innehåll

Stadieutredning av prostatacancer

Om patienten har cancer med måttlig eller hög risk, undersöker man om prostatacancern har spridit sig.

Om cancer med låg risk diagnostiseras hos en asymtomatisk patient behöver man inte göra några rutinmässiga spridningsundersökningar. Vid cancer med måttlig till hög risk eller hos symtomatiska patienter gör man vid behov ytterligare tester (gammaundersökning av skelettet, datortomografi av kroppen, magnetundersökning av prostatan och i vissa fall PET-undersökning) för att fastställa sjukdoms spridning.

Lokal prostatacancer

I det tidiga stadiet växer prostatacancern i prostatans körtelvävnad inuti bindvävnadskapseln och har inte hunnit sprida metastaser till andra delar av kroppen. Om prostatacancern diagnostiseras i detta lokala stadium kan den i de flesta fall botas helt och hållet.

Spridd prostatacancer

Spridd prostatacancer kallas det när cancern har spridit metastaser till andra delar av kroppen. Prostatacancer sprider sig vanligtvis till skelettet och ofta även till lymfkörtlarna. Det är mindre vanligt att den sprider sig till lungorna och levern. Det går för närvarande inte att bota spridd prostatacancer helt, men med dagens behandlingar kan man hålla sjukdomen i schack effektivt. De drabbade kan ofta leva ett fullvärdigt liv. Behandlingarna kan förlänga livet, bromsa sjukdomsutvecklingen, minska tumörens storlek och lindra sjukdomssymptomen.

Uppdaterad 6.7.2022