Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av gallvägscancer

I ungefär 40 procent av gallblåsecancerfallen och 20 procent av gallvägscancerfallen kan cancern avlägsnas genom operation.

Man försöker alltid operera bort gallvägscancer när det är möjligt. Tyvärr är det dock bara vissa patienter som är lämpliga för operation. Operationen är meningslös om inte all cancervävnad kan avlägsnas. Detta kan bero på att cancern har bildat metastaser eller att cancern har vuxit lokalt och fäst sig i omgivande vävnader.

Om gallvägarna är blockerade till följd av gallvägscancer kan man öppna blockeringen genom att föra in ett plast- eller metallrör, dvs. en stent, i obstruktionen. Detta kan göras antingen under en oral endoskopi (ERCP) eller genom huden och bukväggen (PTC).

Uppdaterad 15.7.2022