Gå till sidans innehåll

Bröstcancer hos män

Bröstcancer hos män är en sällsynt sjukdom. Varje år konstaterar man cirka 20–30 nya fall i Finland.

Den kirurgiska behandlingen av bröstcancer hos män är vanligtvis mastektomi, men i en del fall kan man överväga bröstbevarande kirurgi. I övrigt behandlar man bröstcancer hos män på samma sätt som motsvarande bröstcancer hos kvinnor, det vill säga undertypen av bröstcancer, tumörens storlek och en eventuell spridning till lymfkörtlarna avgör om man behöver läkemedelsbehandling och strålbehandling efter operationen.

Uppdaterad 11.7.2022