Gå till sidans innehåll

Riskfaktorer och matstrupscancer

De viktigaste riskfaktorerna för skivepitelcancer är rökning och riklig alkoholkonsumtion, i synnerhet riklig spritkonsumtion.

Den viktigaste riskfaktorn för adenokarcinom är den så kallade Barrets slemhinna. Med detta avses en i sig godartad förändring av ytcellerna i den nedre matstrupen till ytceller som liknar tarmens. Detta orsakas ofta av en långvarig refluxsjukdom (maginnehållet stiger upp i matstrupen) och syrairritation.

Cancer utvecklas i Barrets slemhinna via förstadier. Uppföljning och behandling av förstadierna kan minska risken för cancer. Andra riskfaktorer för adenokarcinom är ålder, manligt kön, övervikt och rökning.

Uppdaterad 11.7.2022