Gå till sidans innehåll

Uppföljning efter lymfombehandlingar

När lymfombehandlingarna har avslutats övergår man till uppföljning. Syftet med uppföljningen är att stödja återhämtningen och återgången till en normal vardag.

När lymfombehandlingarna har avslutats övergår man till uppföljning.

  • Syftet med uppföljningen är att stödja återhämtningen och återgången till en normal vardag.

  • Genom uppföljningen strävar man efter att upptäcka eventuella sena biverkningar och återfall i tid.

  • Patienten kan också ställa frågor och diskutera saker som hen undrar över.

  • Stöd för både fysiskt och psykiskt välbefinnande ordnas vid behov.

Uppföljningsschemat planeras individuellt enligt typ av lymfom och de behandlingar som patienten har fått. Under uppföljningen går patienten på regelbundna kontrollbesök hos sin läkare, i början med 3–6 månaders mellanrum. Läkaren kan också vara i kontakt med patienten via telefon, och uppföljningen kan också ordnas genom enkäter på den digitala vårdvägen.

Genom blodprov och bilddiagnostiska undersökningar följer man upp huruvida behandlingsresultaten förblir stabila. Det är mycket viktigt att kontakta vårdenheten vid förändringar i tillståndet eller uppkomsten av nya symtom som kan ha samband med lymfom. Vid behov kan man tidigarelägga kontrollbesöket och utreda orsakerna till symtomen.

Långsamt växande lymfom och snabbväxande lymfom följs upp på olika sätt. Vid långsamt växande lymfom är det inte nödvändigt att omedelbart påbörja behandling vid återfall, och vissa återfall kan försvinna utan behandling. I dessa fall är det inte heller bråttom att upptäcka asymtomatiska mindre återfall. Patienterna kan själva övervaka lindrigare symtom och förändringar. Vårdenheten bör kontaktas om situationen och symtomen förvärras.

Långsamt växande lymfom kan dock transformeras till snabbväxande lymfom, och i sådana fall är det också bråttom att påbörja behandlingen. Om patienten har allvarliga, tydligt framskridande symtom ska man snarast kontakta det behandlande sjukhuset.

Undersökningar och behandlingar måste inledas snabbt vid misstanke om återfall i snabbväxande lymfom. Vid dessa sjukdomar är det dock svårt att tidigt upptäcka återfall genom uppföljning, och största delen av återfallen upptäcks mellan kontrollbesöken på basis av patientens symtom.

Därför är det viktigt att själv övervaka sitt mående och själv kontakta sjukhuset om man märker symtom som tyder på återfall. Om ett snabbväxande lymfom återkommer sker det vanligtvis inom fem år efter avslutad behandling. Om inga återfall har upptäckts under denna tidsperiod anses sjukdomen vara botad och kontrollbesöken kan avbrytas.

Symtomen på återfall i lymfom kan vara mycket olika. Man bör kontakta vårdenheten om följande typiska symtom uppstår:

  • Allmänna symtom, feber, viktminskning, nattliga svettningar

  • En ny knöl på halsen, i ljumskvecken eller armhålorna

  • Långvarig hosta, andfåddhet

  • Buksmärtor, förstoppning eller diarré

  • Skelettsmärta med ökande intensitet

  • Ett nytt neurologiskt symtom, till exempel dubbelseende, sväljsvårigheter, facialispares, epileptiskt anfall

Uppdaterad 27.5.2024