Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling av gallvägscancer

Det händer tyvärr rätt ofta att gallvägscancer konstateras i en situation där det inte finns någon botande behandling. Syftet med cytostatikabehandlingen är att bromsa upp cancerutvecklingen, förlänga livet och lindra symtomen.

För närvarande anses en kombination av cytostatika som kallas gemcitabin och cisplatin vara förstahandsbehandling vid spridd gallgångscancer.

Onkologen planerar alltid cytostatikabehandlingen individuellt. Vid planeringen av behandlingen tas hänsyn till allmäntillståndet och funktionsförmågan, andra sjukdomar samt patientens önskemål och de sannolika fördelarna och nackdelarna med behandlingen. Cytostatikabehandlingarna orsakar också olägenheter och belastar kroppen. Särskilt om patientens allmäntillstånd är klart försämrat kan riskerna med cytostatikabehandlingen vara större än fördelarna. I detta fall är behandlingen symtomatisk.

Uppdaterad 15.7.2022