Gå till sidans innehåll

Sarkom

Sarkom är cancer som härstammar från kroppens stödjevävnader. Dessa delas in i skelettsarkom, dvs. tumörer i benvävnad, och mjukdelssarkom, som har sitt ursprung i områden som muskler, blodkärl, nerver eller fettvävnad. Sarkom är sällsynta och mjukdelssarkom står för mindre än en procent av alla cancerdiagnoser per år, vilket innebär i genomsnitt cirka 220 nya patienter per år. Osteosarkom är ännu mer sällsynt, med cirka 50 nya patienter varje år.