Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av bukspottkörtelcancer

Operation är den enda botande behandlingen av bukspottkörtelcancer. Dessvärre kan endast 10–15 procent av alla fall av bukspottkörtelcancer opereras.

Operationen gör ingen nytta om man inte får bort all cancervävnad. Det kan bero på att cancern har metastaserat eller att den växer fast lokalt i till exempel blodkärl (lokalt avancerad bukspottkörtelcancer).

I det senare fallet kan man först försöka minska cancern genom läkemedelsbehandling och därefter ompröva möjligheten till operation. Ibland använder man också strålbehandling i detta läge. Att cancern har spridits till lokala lymfkörtlar förhindrar vanligtvis inte en operation.

Operationstekniker vid bukspottkörtelcancer

Man kan använda flera olika operationstekniker vid bukspottkörtelcancer. Den lämpliga tekniken väljs baserat på var cancertumören sitter och hur omfattande den är. Vid den vanligaste operationen, en så kallad Whipple-operation, tar man bort den del av bukspottkörteln där tumören är belägen. Dessutom tar man bort tolvfingertarmen, en del av magsäcken, en del av gallgångarna och lokala lymfkörtlar.

Om man måste ta bort hela bukspottkörteln får patienten diabetes som kräver insulinbehandling samt fettmalabsorption. Ibland måste man även ta bort mjälten vid en operation av bukspottkörtelcancer.

Om gallgångarna är blockerade till följd av bukspottkörtelcancer kan man sätta in ett plast- eller metallrör, en stent, i blockeringen för att öppna den. Det gör man antingen vid en oral endoskopi (ERCP) eller genom huden och bukväggen (PTC).

Uppdaterad 11.7.2022