Gå till sidans innehåll

Operation av bröstcancer

Operationen av bröstcancer planeras med hänsyn till tumörens omfattning, bröstets storlek och patientens önskemål. Operationen utförs antingen dagkirurgiskt, eller så får patienten stanna på sjukhuset över natten.

Innan hälsocentralsläkaren, företagsläkaren eller privatläkaren remitterar patienten för operation måste han eller hon ha fått resultaten av en mammografi, en ultraljudsundersökning av brösten och armhålorna samt en grovnålsbiopsi av tumören.

När remissen anländer till bröstkirurgiska enheten ger överläkaren eller en av honom eller henne utsedd specialist instruktioner baserat på informationen i remissen.

Därefter informeras patienten om datumet för det första poliklinikbesöket, eventuella ytterligare undersökningar som kan behövas och det preliminära datumet för operationen. På en del sjukhus ringer bröstcancerskötaren till patienten, på andra sjukhus får patienten informationen per brev. Ytterligare undersökningar kan vara till exempel en magnetundersökning av brösten, en datortomografi av kroppen eller en ny biopsi från bröstet eller armhålan.

Vid poliklinikbesöket undersöker kirurgen brösten och gör en operationsplan med hänsyn till patientens önskemål. Efter mötet med kirurgen träffar patienten bröstcancerskötaren eller mottagningsskötaren. Vid behov går man igenom operationen med honom eller henne igen. Man diskuterar eventuella fortsatta behandlingar av bröstcancern vid en cancervårdsenhet och cancerns inverkan på livet, till exempel familjen, arbetet, fritidsintressena och försörjningen. Patienten bör gärna ha en anhörig med sig på mottagningen. Cancer är vanligtvis en förvirrande och ångestframkallande upplevelse, vilket gör det svårare än vanligt att ta till sig mycket information.

Patienter som ska få en tid för operation träffar en narkosläkare eller sjukskötare vid det första besöket för att gå igenom saker som är viktiga när det gäller narkosen. Då diskuterar man narkosen med patienten och går igenom medicineringen och anamnesen, mäter blodtrycket, kontrollerar svaren på eventuella laboratorieprov och programmerar vid behov eventuella ytterligare undersökningar som anestesiläkaren har begärt.

På en del sjukhus träffar man inte narkosläkaren eller sjukskötaren på plats, utan sköter det hela via telefon.

Om ultraljudsundersökningen inte visar några tecken på metastaser i lymfkörtlarna i armhålan kontrollerar man dem även med en undersökning av portvaktskörteln. Då gör man en bilddiagnostisk undersökning av lymfkörtlarna före operationen i anknytning till portvaktskörtelundersökningen. Man bör reservera flera timmar för detta.

Om man har hittat en metastas i lymfkörtlarna i armhålan gör man ingen portvaktskörtelundersökning, utan tömmer armhålan på fett och lymfkörtlar så noggrant som möjligt.

Patienten kommer till sjukhuset på morgonen för operationen. Operationen utförs vanligtvis under narkos, det vill säga generell anestesi. Efter en bröstbevarande operation kan patienten skrivas ut redan samma dag, om patientens övriga hälsotillstånd och tillståndet på operationsdagen tillåter det. I sådana fall måste en vuxen följa med patienten hem och också vara på plats den första natten efter operationen. Beslutet om huruvida ingreppet ska göras dagkirurgiskt fattas vid det första besöket på polikliniken. I annat fall tillbringar patienten vanligtvis en natt på sjukhuset efter operationen.

Vid utskrivningen får patienten instruktioner för hemvård enligt ingreppet, ett sjukledighetsintyg, nödvändiga recept och en tid för efterkontroll. Patienten får också kontaktuppgifter till avdelningen och information om vart han eller hon ska vända sig vid misstanke om till exempel problem med ett sår. Beroende på operationens omfattning sjukskrivs patienten i 2–5 veckor, vanligtvis dock minst fram till efterkontrollen. Fysioterapeuten ger muntliga och skriftliga instruktioner.

Såren har vanligtvis smältande stygn. Man får vanligtvis duscha inom ett dygn efter operationen. Däremot får man inte bada bastu, bada i badkar eller simma förrän efter efterkontrollen.

Efterkontrollen är cirka 2–4 veckor efter operationen.

Före efterkontrollen diskuterar man vanligtvis patientens situation vid ett multidisciplinärt möte med kirurgerna, en cancerläkare, en röntgenläkare, en patolog och en bröstcancerskötare. Under mötet bedömer man om den utförda canceroperationen är tillräcklig och gör en preliminär rekommendation om adjuvant behandling.

Vid efterkontrollen undersöker man patientens tillstånd och sårläkningen. Patienten får veta om operationens omfattning var tillräcklig. Dessutom går man igenom de patologiska resultaten, som rör bland annat tumörens storlek och egenskaper såsom hormonreceptorbestämningar, delningshastighet, HER2-status och lymfkörtlarnas status. Patienten får också en första rekommendation om adjuvant behandling.

Den kirurgiska enheten tar hand om patienterna och svarar på eventuella frågor fram till att patienten kommer på sitt första besök vid cancervårdsenheten.

Inom cirka fyra veckor efter operationen får patienten träffa cancerläkaren. Cancerläkaren berättar mer detaljerat för patienten om vilka adjuvanta behandlingar man rekommenderar, vilka fördelar och biverkningar man kan förvänta sig av behandlingarna och hur länge behandlingen varar. Det slutliga behandlingsbeslutet fattar man tillsammans med patienten.

Lokalt avancerad bröstcancer

Om man inte kan operera bröstcancern när diagnosen ställs på grund av tumörens storlek eller på grund av att cancern har spridits till lymfkörtlarna inleder man en så kallad neoadjuvant behandling, dvs. läkemedelsbehandling före operationen. Målet är att minska tumörens storlek eller sjukdomsmassan så att man kan operera.

Äldre eller multisjuka bröstcancerpatienter

Kirurgisk behandling av äldre bröstcancerpatienter utförs vanligtvis på samma sätt som för yngre patienter. När man väljer operationsmetod tar man dock hänsyn till patientens underliggande sjukdomar och allmäntillstånd och naturligtvis också patientens egna önskemål. Därför kan operationen vara mindre än vanligt. Om allmäntillståndet är mycket dåligt kan man avstå helt från operation och behandla cancern med läkemedel, strålbehandling eller både och.

När kräver bröstcancer en ny operation?

Ibland visar sig en bröstbevarande operation vara otillräcklig på grund av för små marginaler med frisk vävnad. Då måste man ta bort mer bröstvävnad, eller så kan man behöva ta bort bröstet helt och hållet. Vid en noggrann patologisk undersökning som blir färdig några dagar efter operationen kan man ibland hitta en metastas i portvaktskörteln i armhålan som är större än man trodde vid operationen. Då överväger man att tömma armhålan vid en ny operation.

Uppdaterad 11.7.2022