Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av levercellscancer

Man försöker alltid operera bort levercellscancer när det är möjligt. Alla är dessvärre inte lämpliga för kirurgisk behandling.

Vid operationen tar man bort en del av levern. Operationen kan vanligtvis utföras om tumören är relativt liten och ligger i en del av levern som kan tas bort. Dessutom måste det finnas tillräckligt med frisk levervävnad kvar efter operationen. Före operationen bedömer man leverfunktionen och graden av leversvikt. Vid svår skrumplever kan man inte operera.

En levertransplantation kan göras i enskilda fall om tumören är mycket liten, om den inte har spridit sig utanför levern och om patientens allmäntillstånd är bra.

Uppdaterad 11.7.2022