Gå till sidans innehåll

Olika former av kamratstöd

Efter diagnosen behöver många information om sin sällsynta cancersjukdom. Ju ovanligare sjukdomen är, desto svårare är det att hitta en kamratstödjare med samma cancer – i vissa fall kan kamrater bara hittas ute i världen.

När du överväger att söka kamratstöd är det bra att fundera på vilken typ av kamratstöd som skulle passa digbäst i just denna livssituation och vad du behöver diskutera med en kamrat. Vill du delta i en kamratstödgrupp eller föredrar du en personlig diskussion med en kamratstödjare? Vill du ha anonymt kamratstöd eller agera under eget namn? Föredrar du att träffas ansikte mot ansikte eller på webben?

Efter att man har varit sjuk en längre tid kan det hända att man behöver stöd med mer allmänna frågor som rör cancer. Man kan också utveckla ett kamratskap med någon som har insjuknat i en annan sällsynt cancerform.

Många patientföreningar modererar slutna grupper på Facebook.

I de slutna grupperna diskuterar man med eget ansikte och namn, men utomstående kan inte se vilka som är med i gruppen. När du går med i en grupp bör du vara medveten om gruppens regler och Facebooks integritetsfrågor.

I länkarna nedan hittar du grupper för patienter med hematologisk cancer, samt för de med sarkom, GIST, hjärntumörer, neuroendokrina cancerformer, manlig bröstcancer och peniscancer. Dessutom hittar du grupper för patienter med tarmcancer och sällsynta gynekologiska cancerformer.

Organisationer anordnar också möten både online och runt om i Finland. Grupperna styrs mestadels av utbildad peer support personal eller anställda i organisationer. Du hittar länkar för personer med myelom och gemensamma evenemang för personer med olika sällsynta cancerformer.