Gå till sidans innehåll

Sällsynta cancersjukdomar

Mer än 300 sällsynta cancerformer har identifierats. Sällsynta cancerformer är bland annat mjukdelssarkom och skelettsarkom, testikelcancer och vissa äggstockscancrar. Finska specialister kan konsultera specialister inom de europeiska referensnätverken för att planera behandlingen av sällsynta cancerformer.

Att identifiera sällsynta cancerformer, såsom olika former av blodcancer, kan vara utmanande och tidskrävande. Patienterna kan behöva vänta i flera år på en tydlig diagnos. Ofta behöver patienterna också träffa flera specialister för att få en möjlig diagnos. Då det gäller solida tumörer är främst behandlingsplaneringen utmanande, eftersom behandlingar som är effektiva för vanliga cancerformer i ett visst organ, inte nödvändigtvis fungerar som behandling för ovanligare cancerformer i samma organ.

För att stödja behandlingen av sällsynta cancerformer har de europeiska referensnätverken (ERN) EURACAN-nätverken inrättats i Europa. Finska specialister kan konsultera specialister inom de europeiska referensnätverken för att planera behandlingen av en patient som har insjuknat i en sällsynt cancerform.

Nätverket har för närvarande specialistgrupper som fokuserar på följande sällsynta cancerformer:

 • sarkom

 • sällsynta gynekologiska cancer

 • testikelcancer

 • neuroendokrina tumörer

 • cancer i analöppningen

 • sällsynta endokrina cancerformer

 • cancer i brösthålan

 • sällsynta hudcancer

 • melanom i ögonbotten, och

 • cancer i huvudet och halsen och nacken

Sällsynta cancerformer klassificerade av European Reference Networks (ERN), det vill säga de europeiska referensnätverken.

 • Melanom i slemhinnan

 • Kaposis sarkom

 • Testikelcancer

 • Cancer i bitestikeln

 • Njurbäckencancer

 • Peniscancer

 • Cancer i urinledaren

 • Cancer i urinröret