Gå till sidans innehåll

Cancerorganisationer

Cancerorganisationerna är de största folkhälsoorganisationerna i Finland med över 120 000 medlemmar.

Till Cancerorganisationerna hör bland annat:

  • Cancerföreningen i Finland och dess tolv regionala cancerföreningar och sex nationella patientorganisatione

  • Finlands cancerregister och som en del av det Massundersökningsregistret

  • Cancerfonden

Cancerorganisationerna stöder och rehabiliterar personer med cancer och deras anhöriga, ger information om cancerprevention och hälsofrämjande åtgärder, upprätthåller ett register över cancerfall och massundersökningar och finansierar vetenskaplig forskning om cancer.

De regionala cancerföreningarna omfattar hela Finland. Föreningsverksamheten har präglats av deras regionala särdrag och behov. Regionala föreningar har lokala avdelningar och klubbar som ansvarar för den lokala verksamheten. En viktig del av Cancerorganisationernas verksamhet är rådgivning för patienter och deras anhöriga, kamratstöd, rehabiliterings- och anpassningskurser samt fritidsaktiviteter.

Regionala cancerföreningar

Nationella patientorganisationer

Uppdaterad 29.8.2018