Gå till sidans innehåll

Ärftliga cancersyndrom

Vissa sällsynta cancerformer är förknippade med ärftliga cancerrisksyndrom. Vid ärftlig cancer har den som bär på ett genfel i en riskgen en hög risk att insjukna i cancer under sin livstid.

Både ärftliga germinalcellsmutationer och somatiska mutationer som uppstår i vävnaden under livets gång bidrar till utvecklingen av cancer.Den som bär på ett genfel i en riskgen löper stor risk att insjukna i cancer. Till exempel vid ärftlig bröstcancer är risken minst 40 procent, men den som bär på genfelen kanske aldrig insjuknar i cancer. Om man i släkten har konstaterat en ärftlig risk för cancer kan åtgärderna inriktas på tidig diagnostisering, att minska cancerrisken och förbättra prognosen.

Vissa sällsynta cancerformer är förknippade med ärftliga cancersyndrom där tumörer kan förekomma i flera olika organ och en person kan ha flera primärtumörer. Sällsynta ärftliga cancersyndrom nedärvs vanligtvis dominant, vilket innebär att andra personer i den insjuknade personens släkt också kan ha likadana tumörer eller så kan släktingarna ha en ökad risk att utveckla tumörer.

ERN GENTURIS i de europeiska referensnätverken är avsedd för personer med ärftligt cancersyndrom (genturis). Patienterna kan inte själva ansluta sig till de europeiska referensnätverken, men den behandlande läkaren kan vid behov rådfråga andra specialister från referensnätverken om patientens behandling.

Sällsynta ärftliga tumörsyndrom

 • Ataxi-Teleangiektasia

 • BAP1

 • Birt-Hogg-Dubés syndrom

 • Blooms syndrom

 • Carney-komplex

 • Constitutional mismatch repair deficiency

 • DICER1

 • Familjär adenomatös polypos

 • Fanconis anemi

 • Gorlins syndrom

 • Hereditär papillär njurcancer

 • Li-Fraumenis syndrom

 • Lynch syndrom

 • MEN1

 • MEN2

 • NF1

 • NF2

 • Heriditärt paragangliom-feokromocytom

 • Ärftlig diffus magcancer

 • Heriditär leiomyomatos och njurcancer (HLRCC)-syndrom

 • Ärftligt melanom

 • Ärftlig bröst- och äggstockscancer

 • Peutz-Jeghers syndrom

 • PTEN hamartoma tumour syndrome

 • Retinoblastom

 • Rhabdoid Tumor Predisposition syndrome 2

 • Schwannomatos

 • TSC

 • Von-Hippel Lindauns sjukdom

 • Werners syndrom