Gå till sidans innehåll

Betydelsen av kamratstöd för personer som har insjuknat i sällsynta cancerformer

När du funderar på att söka kamratstöd är det bra att fundera på vilken typ av kamratstöd som skulle passa dig bäst i just din livssituation och vad du behöver diskutera med en kamrat. Du kan dela dina erfarenheter av sjukdomen med en kamrat. Alla sjukdomsgrupper har inte en kamratstödsperson tillgänglig, men du kan även hitta stöd i olika stödgrupper.

När man insjuknar i en sällsynt cancerform står man inför det okända. Man kanske aldrig ens har hört namnet på sin sjukdom. Om cancern är extremt sällsynt kanske inte ens läkaren har träffat någon som har insjuknat i samma cancer tidigare. Man kan dela sina erfarenheter av sjukdomen med en kamrat. Den sällsynta sjukdomen behöver inte alltid vara densamma, men sällsyntheten i sig och relaterade frågor kan ligga till grund för kamratstödet.

För vissa är professionellt stöd mer lämpligt. Förutom den behandlande enheten kan professionellt stöd sökas från till exempel Cancerorganisationernas kostnadsfria rådgivningstelefon eller från regionala cancerföreningar och patientorganisationer, av vilka många har cancersjukskötare. Kamratstöd finns i många former. Se avsnittet Olika former av kamratstöd för mer information.