Gå till sidans innehåll

Vårdvägar för sällsynta cancersjukdomar

Vårdvägarna för sällsynta cancersjukdomar beskriver hur behandlingen fortskrider från diagnos till behandling, ända tills behandlingen tar slut och till uppföljningen.

Nedan visas vårdvägarna för sällsynta cancersjukdomar på de universitetssjukhus där beskrivningarna av vårdvägarna har genomförts. Vårdvägar kommer att läggas till allteftersom de blir färdiga.

Det finns ännu inga beskrivningar av vårdvägarna för sällsynta cancerformer, men se de som finns på de övriga universitetssjukhusens webbplatser.

Det finns ännu inga beskrivningar av vårdvägarna för sällsynta cancerformer, men se de som finns på de övriga universitetssjukhusens webbplatser.

Det finns ännu inga beskrivningar av vårdvägarna för sällsynta cancerformer, men se de som finns på de övriga universitetssjukhusens webbplatser.