Gå till sidans innehåll

Tarmcancer

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Finland. Antalet personer som insjuknat i tarmcancer har ökat stadigt, och för närvarande diagnostiseras över 3 000 finländare med tarmcancer varje år. I genomsnitt diagnostiseras sjukdomen hos personer kring 70 år. Tjocktarmscancer är nästan lika vanlig hos kvinnor och män, men ändtarmscancer är vanligare hos män. Varje år dör cirka 1 200 finländare i tjocktarmscancer. Lokal tarmcancer kan ofta botas med kirurgisk behandling. Hos en liten andel av patienterna kan en metastaserande eller spridd sjukdom botas genom kirurgisk behandling, men inte hos största delen. Sjukdomens framskridande kan dock bromsas avsevärt med modern läkemedelsbehandling.