Gå till sidans innehåll

Uppföljning av testikelcancer

Uppföljningen av testikelcancer planeras individuellt. Syftet med uppföljningen är att upptäcka eventuella återfall i ett tidigt skede, stödja återhämtningen och identifiera eventuella sena biverkningar av behandlingarna.

Tidpunkten för när man påbörjar uppföljningen beror på de adjuvanta behandlingarna

Efter operationen av testikelcancer följer man upp majoriteten av patienterna direkt om det inte behövs någon behandling. Om testikelcancern återkommer planerar man behandlingen individuellt för varje patient beroende på testikelcancerns typ, omfattning och prognosgrupp. Efter behandlingen är prognosen alltjämt utmärkt. På samma sätt går man över till uppföljning efter avslutad adjuvant behandling eller behandling av spridd cancer.

Syftet med uppföljningen är att upptäcka eventuella återfall tidigt samt stödja återhämtningen och återgången till vardagen efter behandlingen. Man försöker också identifiera eventuella sena biverkningar av behandlingarna, och det är särskilt viktigt att uppmärksamma faktorerna som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Efter en strål- eller cytostatikabehandling av spridd testikelcancer hamnar man direkt under uppföljning, såvida man inte behöver göra en retroperitoneal lymfkörteldissektion för att ta bort en resttumör vid icke-seminom cancer. Kirurgisk behandling av en resttumör som är mindre än 3 cm stor rekommenderas inte vid seminom cancer, utan man följer i första hand upp den. 18F-märkt fluorodeoxyglukos positronemissionstomografi, eller FDG-PET-DT, kan användas som hjälpmedel för att följa upp resttumörer vid seminom cancer. PET-DT är en teknik för bilddiagnostiska undersökningar. Den baseras på partikelemission av en positronavgivande radionuklid. Undersökningen bör göras tidigast 6–8 veckor efter den sista cytostatikabehandlingen.

Uppföljningsschema och längd på uppföljningen

Uppföljningsschemat planeras individuellt beroende på typen av testikelcancer, dess spridning och behandlingar. Under uppföljningen går man på regelbundna läkarbesök till att börja med var 3–6:e månad, följer upp testikelmarkörerna till att börja med var 2–3:e månad och gör en datortomografi av buken och tar röntgenbilder av lungorna eller gör en datortomografi av hela kroppen till att börja med var 4–6:e månad. Man följer vanligtvis upp patienten inom den specialierade sjukvården i minst fem år. Om man upptäcker några symtom eller förändringar i sitt tillstånd under uppföljningen är det viktigt att man kontaktar sin vårdgivare. Vid behov kan man då tidigarelägga det planerade uppföljningsbesöket.

Uppdaterad 1.8.2022