Gå till sidans innehåll

Diagnostisering av bukspottkörtelcancer

Det finns dessvärre inget bra sätt att upptäcka tidig, symtomfri bukspottkörtelcancer.

Bilddiagnostiska undersökningar

Med en ultraljudsundersökning kan man vanligtvis upptäcka tumörer som är större än två centimeter i bukspottkörteln.

Datortomografi (DT) kan vanligtvis urskilja tumörer som är 10–15 millimeter stora och kan också användas för att utreda om de har spridit sig till exempelvis lymfkörtlarna och levern. Magnetundersökning (MRCP) kan användas för att göra en närmare undersökning av gallgångarna.

Oral endoskopi (ERCP) kan också användas som en kompletterande undersökning för att konstatera cancer.

Vävnads- och blodprov

Ibland kan man ta en biopsi, ett vävnadsprov, av tumören i samband med bilddiagnostiska undersökningar. Man kan till exempel ta en biopsi av en metastas i levern.

Blodprov kan visa förändringar till exempel i levervärdena. Blodvärden som bilirubin och levervärden (AFOS eller Alat) kan vara förhöjda, särskilt om gallgångarna är blockerade. Markören som syns i blodprov för bukspottkörtelcancer (Ca19-9) är förhöjd hos många med bukspottkörtelcancer.

Uppdaterad 6.7.2022