Gå till sidans innehåll

Symtom på levercellscancer

Levercellscancer ger ofta inga symtom alls.

Symtomen kan också vara vaga, till exempel trötthet, illamående och aptitlöshet. Man kan ha smärta i övre delen av buken och en känsla av tyngd, särskilt om man har en stor cancertumör. Feber och viktminskning kan också förekomma.

Vid levercellscancer stiger ibland halterna av gallsyra i blodet. Symtomen kan vara gul hud och gula ögonvitor, klåda på huden, ljusare avföring och mörkare urin.

Uppdaterad 11.7.2022