Gå till sidans innehåll

Lokalbehandling av levercellscancer

Lokalbehandling används till exempel när tumören är relativt liten och man inte kan operera på grund av tumörens placering eller om patientens allmäntillstånd är dåligt.

Lokalbehandling som förstör tumören omfattar olika typer av värmebehandling och strålbehandling. Deras effekt är mycket jämförbar med kirurgisk behandling.

Levercellscancer kan också behandlas med lokalbehandling via leverartären. Sådana behandlingar används vanligtvis om cancern inte har spridit sig utanför levern och man inte kan genomföra en operation eller en lokalbehandling som förstör tumören.

Vid en TACE-behandling, eller kemoembolisering, administrerar man cytostatika direkt i de artärer som förser levertumören med blod och blockerar sedan dessa artärer. Syftet med blockeringen är att förhindra tumören från att få näring.

Vid en SIRT-behandling, eller radioembolisering, för man in små rör med en strålningskälla i de artärer som förser levertumören med blod för att hjälpa till att förstöra tumören.

Uppdaterad 11.7.2022