Gå till sidans innehåll

Uppföljning av tarmcancer

Praxis för uppföljning av tarmcancer varierar något mellan sjukhusen. Vanligtvis fortsätter uppföljningen på det sjukhus som utförde operationen under fem års tid.

Efter att behandlingen av lokal cancer har avslutats följs patienten upp för att se om den återkommer. De flesta återfall upptäcks inom tre år efter operationen. Syftet med uppföljningen är att hitta lokala återfall av cancern så tidigt som möjligt. En återkommande sjukdom behandlas enligt samma principer som den ursprungliga sjukdomen.

Uppföljningspraxis varierar något mellan sjukhusen. Vanligtvis fortsätter uppföljningen på det sjukhus som utförde operationen under fem års tid. Förutom kliniska undersökningar omfattar uppföljningen bestämning av CEA och, åtminstone hos patienter med ändtarmscancer, palpation genom ändtarmsöppningen (så kallad tuschering). En datoravbildning av buken eller kroppen görs vanligtvis 1–2 år efter operationen. En endoskopi av den återstående tarmen 1–2 gånger under uppföljningen.

Uppdaterad 15.7.2022