Gå till sidans innehåll

Riskfaktorer för mjukdelssarkom

Största delen av mjukdelssarkom har inga kända riskfaktorer.

Det finns dock några kända ärftliga syndrom där risken för sarkom är känd. Dessa inkluderar Li-Fraumenis syndrom, retinoblastom och neurofibromatos. Strålbehandling exponerar också för sarkom. En typisk situation är strålbehandling av bröstcancer, varefter mjukdelssarkom vanligtvis utvecklas i området med 10–20 års fördröjning. Risken är dock låg: cirka 0,3 procent inom 15 år efter behandlingen.

Uppdaterad 15.7.2022