Gå till sidans innehåll

Om lungcancer

Lungcancer är en grupp med olika cancersjukdomar i lungorna med varierande prognos och behandling.

Prognosen vid lungcancer beror inte bara på sjukdomens spridning, utan också på många cancerbiologiska faktorer, som de genetiska mutationer som tumören uttrycker. Det finns också cancerformer inom gruppen som har en bättre prognos, där man har gjort betydande framsteg med nya behandlingar både när det gäller symtomkontroll och sjukdomsutveckling.

År 2015 diagnostiserades cirka 2 600 nya fall av lungcancer i Finland. Lungcancer är den näst vanligaste cancerformen bland män och den fjärde vanligaste bland kvinnor. Rökning är den främsta riskfaktorn för lungcancer och 85–90 procent av alla fall med lungcancer orsakas av rökning. I arbets- och livsmiljön ökar bland annat asbest, arsen, krom och radonstrålning risken för lungcancer, framför allt om det kombineras med rökning. Genetisk benägenhet är också kopplad till risken att drabbas, men de exakta mekanismerna är inte kända.

Lungcancer är däremot inte särskilt ovanligt bland icke-rökare eller de som röker lite. I sådana fall betraktas det som en särskild typ av lungcancer vad gäller cancerbiologi och bakgrund.

Cancerpatienterna i Finland rf har ett täckande och aktuellt urval av patientguider. Syftet med guiderna är att hjälpa cancerpatienter och deras anhöriga att få information om cancer.

Uppdaterad 28.9.2022