Gå till sidans innehåll

Vad kan jag göra själv för att må bättre?

De flesta patienter är sjuklediga under sina behandlingar. Man kan arbeta så länge som man mår bra, när man tycker att det är meningsfullt och arbetet inte innebär att man utsätts för smitta.

Aerob träning

Aerob träning som genomförs med hänsyn till det egna tillståndet

  • främjar den fysiska och psykiska orken

  • skyddar kroppen mot skadliga effekter av behandlingen, till exempel skadliga effekter av cytostatika på hjärtat och lungorna

  • skyddar mot kortisoninducerad muskelförlust och benskörhet.

Tillräcklig kost

Kroppen behöver också tillräcklig kost för att orka med behandlingarna. Även om aptiten kan vara dålig är det viktigt att äta åtminstone något. Tillfälligt kan man göra avkall på hälsosam kost och äta det som man klarar av att äta. Tillräckligt intag av D-vitamin är viktigt, eftersom låga D-vitaminnivåer minskar behandlingarnas effekt.

Psykisk ork

Insjuknande i cancer är alltid en kris och påverkar också den psykiska orken. Man bör ge utrymme för olika känslor. Gråt om du känner för det. Finn glädje i de vanliga små sakerna när du känner för det. Att bli sjuk kan också utlösa ilska och bitterhet, vilka också är naturliga och tillåtna känslor. Det är dock viktigt att fundera på föremålet för dessa negativa känslor. Man ska akta sig för att ta ut känslor av ilska och bitterhet på sina närstående.

Det är bra att ibland bearbeta det inträffade i sina tankar, men ibland behöver sinnet få vila. Då är det bra om man kan rikta sina tankar någon annanstans, på saker som får en att känna välbehag. Det är bra om patienten har personer i sin närhet som hen kan dela dessa känslor med. Känner man sig mer bekväm med att prata med en utomstående kan samtal med en psykiatrisk sjukskötare också ordnas.

Att undvika infektioner

Under cytostatikabehandling som sänker blodvärdena bör man vara försiktig med infektioner. Detta innebär att man ska undvika folksamlingar och personer med smittsamma sjukdomar. Under influensasäsongen rekommenderas influensavaccination för patienter och deras familjemedlemmar. För coronavaccinationer ska man följa de uppdaterade anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd. Vacciners effekt är svag hos patienter som behandlas med rituximab, obinutuzumab eller alemtuzumab. Då blir vaccinering av familjemedlemmarna ännu viktigare för att skydda patienten.

Uppdaterad 27.5.2024