Gå till sidans innehåll

Riskfaktorer för skelettsarkom

Den viktigaste identifierade riskfaktorn för osteosarkom är joniserande strålning.

Osteosarkom kan ofta utvecklas i ett område som behandlats med strålbehandling flera år tidigare. Tidigare cytostatikabehandling av en annan cancer kan också orsaka sekundär osteosarkom. Andra riskfaktorer är retinoblastom, Pagets sjukdom och Li-Fraumenis syndrom. Multipel hereditär exostos (MHE) är förknippad med en 7 procents risk för kondrosarkom, och dessa patienter övervakas regelbundet. Det finns också godartade tumörer i skelettet, främst kondromer, som löper en risk på 1 procent att bli cancer.

Uppdaterad 15.7.2022