Gå till sidans innehåll

Alternativa behandlingsmetoder av lymfom

Alternativa behandlingsmetoder har inte visat sig kunna bota cancer.

Alternativa behandlingsmetoder är till exemple:

  • homeopati

  • akupunktur

  • vitaminbehandlingar

  • healing genom handpåläggning

De flesta komplementära terapier är ofarliga, alltså gör ingen skada. Få människor som använder alternativa terapier tror att de kommer att bota cancer, men det handlar oftast om att få hopp och kämpaglöd. Ibland används komplementära terapier som en sista utväg när medicinska behandlingar redan har avslutats som ineffektiva och sjukdomen fortskrider.

Patienterna ska dock diskutera alla behandlingar med sin läkare, eftersom komplementära terapier kan störa andra behandlingar eller till och med vara farliga när de används tillsammans med andra behandlingar. Bland annat antioxidanttillskott och höga doser vitaminer främjar tillväxten av cancer och kan blockera effekten av vissa cytostatika på cancervävnaden.

Användning av eller experimenterande med komplementära terapier får inte försena eller förhindra patienten från att söka sig till och få tillgång till konventionell behandling.

Uppdaterad 27.5.2024