Gå till sidans innehåll

Cytostatikabehandling efter operation av bukspottkörtelcancer

Efter en operation som görs för att bota bukspottkörtelcancer kan man minska risken för återfall genom så kallad adjuvant behandling.

Syftet med denna adjuvanta behandling är att förstöra eventuella kvarvarande cancerceller i kroppen. Behandlingen genomförs med intravenöst cellgift, cellgift i tablettform eller en kombination av båda. Den adjuvanta behandlingen varar vanligtvis i sex månader.

Behovet av behandling och behandlingsmetoden bedöms alltid individuellt med hänsyn till de potentiella fördelarna och nackdelarna med behandlingen. Till exempel kan ett försämrat allmäntillstånd eller andra sjukdomar såsom hjärtsjukdomar begränsa behandlingsmöjligheterna.

Uppdaterad 11.7.2022