Gå till sidans innehåll

Cytostatikabehandling efter operation av gallvägscancer

Efter en gallvägscanceroperation kan risken för återfall minskas genom så kallad adjuvant behandling.

Efter en gallvägscanceroperation kan risken för återfall minskas genom så kallad adjuvant behandling.

Syftet med adjuvant behandling är att förstöra eventuella kvarvarande cancerceller i kroppen. Behandlingen genomförs med cytostatika i tablettform eller intravenöst. Den adjuvanta behandlingen pågår vanligtvis i sex månader. Behovet av och genomförandet av behandlingen bedöms alltid individuellt, med beaktande av de potentiella fördelarna och nackdelarna med behandlingen.

Uppdaterad 15.7.2022