Gå till sidans innehåll

Symtom vid prostatacancer

Prostatacancer är vanligtvis asymtomatisk under en lång tid. De vanligaste symtomen är olika urineringssvårigheter.

I det lokala stadiet ger prostatacancer vanligtvis inga symtom eller så kan symtomen vara kopplade till urinering. Symptomen på godartad prostataförstoring kan påminna om de lokala symptomen på prostatacancer. En förstorad prostata kan hindra eller till och med blockera urinflödet. De vanligaste symptomen är svårighet att börja urinera, svag urinstråle, behov av att krysta och lång urinering. De så kallade lagringssymtomen är ett ökat behov av att urinera, natturin, urinträngning och eventuellt urinläckage, alltså inkontinens, i samband med det. Man kan även ha en godartad prostataförstoring och prostatacancer på samma gång. Undersökningar som görs på grund av urineringssymtom kan i vissa fall också leda till att man upptäcker prostatacancer, även om den godartade prostataförstoringen är den primära orsaken till urineringssymtomen.

Prostatacancer orsakar tydligare symtom först när den blivit en sjukdom med metastaser. Då är de vanligaste symptomen skelettsmärta, som man kan känna i nedre delen av ryggen, bäckenet eller höfterna. Anemi och ett nedsatt allmäntillstånd kan också vara symtom på en sjukdom som spritt sig.

Män vänder sig numera ofta till vården för undersökning redan i den asymtomatiska fasen i samband med en hälsokontroll, eller så upptäcker man cancern av en slump när man undersöker urineringssymtomen. Det positiva är att man på så sätt upptäcker prostatacancern i det lokala stadiet där den går att bota. Det negativa är att man hos en del av männen samtidigt upptäcker små prostatatumörer som har en mycket långsamt framskridande celltyp och som kanske aldrig skulle utvecklas till symtomatisk prostatacancer. I dessa långsamt framskridande fall kan biverkningarna av behandlingarna vara större än nyttan av dem.

Uppdaterad 6.7.2022