Gå till sidans innehåll

Om matstrupscancer

Cancer i matstrupen och magmunnen (magsäckens knutpunkt) tillhör gruppen matstrupscancer.

Cancer i matstrupen är något vanligare bland män än bland kvinnor, och medelåldern för de drabbade är cirka 70 år. Det finns två huvudtyper av matstrupscancer: skivepitelcancer och adenokarcinom. De skiljer sig åt både när det gäller riskfaktorer och behandling. Andelen skivepitelcancerfall har minskat de senaste åren, medan antalet adenokarcinomfall har ökat. De flesta former av cancer i matstrupen sitter i de nedre delarna av matstrupen.

Uppdaterad 11.7.2022