Gå till sidans innehåll

Prostatacancer och riskfaktorer

Genomsnittsåldern vid diagnosen prostatacancer är 70 år, och åldern är också den viktigaste enskilda riskfaktorn.

Ålder

Genomsnittsåldern vid diagnosen prostatacancer är 70 år, och åldern är också den viktigaste enskilda riskfaktorn. Det är mycket sällsynt att drabbas av prostatacancer om man är under 40 år.

Arvsmassa

Familjebakgrunden är en annan betydande riskfaktor för prostatacancer. Cirka 5–10 procent av alla prostatacancerpatienter bedöms ha en benägenhet att få prostatacancer på grund av sin genetiska uppsättning. Tecknen på en möjlig benägenhet i släkten att få ärftlig prostatacancer är att flera män i den nära släkten drabbats av prostatacancer (fler än tre fall) eller att man drabbas i en i genomsnitt yngre ålder (under 55 år). Om två nära släktingar (pappa eller bröder) har haft prostatacancer ökar risken för prostatacancer två- till trefaldigt, i synnerhet om släktingarna diagnostiserades med prostatacancer i en i genomsnitt yngre ålder i 40–60-årsåldern. Förekomsten av bröstcancer hos kvinnor i den nära släkten och särskilt BRCA2-genen som vissa bär på och som orsakar ärftlig bröstcancer ökar också risken för prostatacancer. Genetiska tester för att upptäcka benägenheten att få prostatacancer används ännu inte kliniskt, eftersom de genetiska faktorer som påverkar benägenheten tycks variera mycket från familj till familj.

Andra faktorer

Orsakerna till prostatacancer är i nuläget inte helt klarlagda, men man vet att testosteron, det manliga könshormonet, spelar en nyckelroll i uppkomsten och utvecklingen av cancer. Näringsfaktorer anses också spela en roll i utvecklingen av prostatacancer. Till exempel tycks ett stort intag av rött kött och en energirik kost öka risken för prostatacancer, medan en kost med mycket grönsaker tycks minska risken för prostatacancer.

Uppdaterad 6.7.2022