Gå till sidans innehåll

Screening av prostatacancer

Prostatacancer kan upptäckas i ett mycket tidigt skede med PSA-baserad screening.

PSA, prostataspecifik antigen, är ett enzym som utsöndras från prostatan och som kan bestämmas i ett blodprov och används vid diagnos av prostatacancer. Det är en prostataspecifik, men inte prostatacancerspecifik markör. Prostatacancer kan upptäckas i ett mycket tidigt skede med PSA-screening.

Med hjälp av PSA-screening kan man minska antalet dödsfall på grund av prostatacancer, men problemet med screening på befolkningsnivå är överdiagnostisering. Med hjälp av PSA-screening hittar man också många små kliniskt oviktiga tumörer och stadier av cancer. De orsakar inga symtom eller andra besvär under en mans livstid och behöver inte behandlas. Däremot kan en operation eller strålbehandling av små icke-aggressiva prostatacancertumörer orsaka besvär som är större än de som cancern orsakar. Därför rekommenderar man inte PSA-screening av asymtomatiska män och män utan riskfaktorer för prostatacancer.

Uppdaterad 6.7.2022