Gå till sidans innehåll

Om levercellscancer

Många cancerformer kan bilda metastaser i levern, och de flesta, cirka 90 procent, av cancermetastaserna i levern är metastaser från en annan cancer.

Endast tio procent är cancer som har sitt ursprung i levern. Den vanligaste av dessa levercancerformer är levercellscancer, eller hepatocellulärt karcinom (HCC). Varje år drabbas cirka 500 personer i Finland av denna sjukdom. Sjukdomen är vanligare bland män än bland kvinnor.

Uppdaterad 11.7.2022