Gå till sidans innehåll

Lokalbehandling av metastaser vid mjukdelssarkom

Kirurgisk behandling av en eller flera lungmetastaser kan övervägas, särskilt om det finns ett långt intervall mellan upptäckten av den ursprungliga tumören och lungmetastasen och om operationen är tekniskt genomförbar.

Före operationen rekommenderas cytostatikabehandling för att bedöma tumörens svar på cancerläkemedel och därmed lönsamheten av postoperativ behandling.

Även om metastaser kan opereras återkommer över 60 procent av dem, oftast inom sex månader. Vid den tidpunkten kan en reoperationsbedömning göras utifrån den övergripande situationen.

Andra metastaser än lungmetastaser opereras vanligtvis inte. Strålbehandling kan också användas som lokal behandling av metastaser.

Uppdaterad 6.10.2022