Gå till sidans innehåll

Uppföljning av lungcancer

Uppföljningen av en lungcancerpatient planeras individuellt med hänsyn till patientens helhetssituation.

Vid lokal sjukdom är målet med uppföljningen att upptäcka tidiga återfall och eventuella sena biverkningar av behandlingarna. Om sjukdomstillståndet fortfarande är begränsat och patientens allmäntillstånd tillåter det kan man ibland göra en ny operation eller selektiv strålbehandling. Majoriteten av patienterna har dock redan en spridd sjukdom när diagnosen ställs, och då finns det inga förutsättningar för en botande behandling. Även om en spridd sjukdom fortsätter att utvecklas kan man ofta ge läkemedelsbehandlingar för att försöka bromsa sjukdomsutvecklingen och öka överlevnaden.

Efter fem år lever 10–15 procent av lungcancerpatienterna fortfarande om man tittar på alla spridningsgrader och olika undertyper av lungcancer tillsammans. Prognosen varierar dock beroende på om sjukdomen var lokal eller lokalt spridd eller om den var spridd. Förloppet för de olika undertyperna av lungcancer varierar på grund av cancerbiologiska faktorer, och vissa undertyper har en betydligt bättre prognos än genomsnittet.

Uppdaterad 11.7.2022