Gå till sidans innehåll

Mjukdelssarkom: uppföljning och prognos

Uppföljningen av sarkom sker antingen på den kirurgiska enheten om ingen cytostatikabehandling gavs, eller på enheten för cancersjukdomar om cytostatikabehandling gavs.

På vissa universitetssjukhus följs personer som fått strålbehandling även upp vid enheten för cancersjukdomar. Sarkom med lägre gradus har bättre prognos och kräver en mindre frekvent uppföljning. Sarkom med hög gradus följs ofta upp till en början, ofta var tredje månad, varefter besöken kan vara mindre frekventa. Under uppföljningsbesöken bedöms både behandlingarnas sena olägenheter och eventuella återfall. Förutom frågor om patientens symtom och läkarkontroll används bilddiagnostiska undersökningar, såsom thoraxröntgen, magnetundersökning eller datortomografi.

Prognosen för mjukdelssarkom påverkas av tumörens malignitetsgrad eller gradus, tumörens storlek, om den är djup eller ytlig, graden av nekros i tumören och hur mycket blodkärl tumören invaderar. Prognosen kan bedömas med hjälp av en mobilapp (Personalized Sarcoma Care, finns i Google Play och AppStore). Patientens ålder, tumörens storlek, om tumören är djup eller ytlig och tumörens vävnadstyp matas in i appen. Appen ger sedan prognostiska alternativ för olika behandlingsalternativ (strålbehandling eller ej) och för olika kirurgiska marginaler.

Enligt Finlands Cancerregister var 57 procent av männen och 53 procent av kvinnorna vid liv fem år efter mjukdelssarkomdiagnos 2013–2015. Prognosen har så småningom förbättrats, eftersom motsvarande siffror 1986–1988 var 31 procent respektive 41 procent. Under 2015 dog 115 patienter på grund av mjukdelssarkom.

Uppdaterad 15.7.2022