Gå till sidans innehåll

Bröstcancer och fertilitet

Läkemedel som används för att behandla bröstcancer minskar fertiliteten genom att tidigarelägga klimakteriet. Man bör dessutom inte bli gravid när man får hormonell behandling av bröstcancer.

Adjuvant cytostatikabehandling av bröstcancer kan minska fertiliteten genom att tidigarelägga klimakteriet med i genomsnitt fem år. Om man har bröstcancer och vill bilda familj i framtiden bör man söka fertilitetsrådgivning så tidigt som möjligt innan man börjar med cytostatikabehandlingen, helst redan på den bröstkirurgiska enheten och i den mån det är möjligt före bröstcanceroperationen för att inleda potentiella behandlingsåtgärder.

Enligt dagens uppfattning orsakar hormonella behandlingar av bröstcancer i sig inte någon långsiktig minskning av fertiliteten, men man bör inte bli gravid under den hormonella behandlingen eftersom läkemedlen i fråga kan orsaka fosterskador. Den hormonella behandlingen pågår vanligtvis i 5–10 år. Man bör diskutera eventuella graviditetsönskemål med sin behandlande läkare, och i vissa fall kan man även avbryta hormonbehandlingen efter de första behandlingsåren om man vill bli gravid. Man kan försöka bli gravid tidigast tre månader efter att man har avslutat hormonbehandlingen.

Uppdaterad 11.7.2022