Gå till sidans innehåll

Operation av mjukdelssarkom

Den övergripande behandlingsplanen vid sarkom och operationen utförs på universitetssjukhus. Beroende på var tumören är belägen kan plastikkirurger, gastrokirurger, urologer eller ortopediska kirurger delta i operationen.

Livmoderssarkom opereras av gynekologer. Vid behov gör plastikkirurgerna muskelöverdrag om det område som ska opereras är stort och såret därför är svårt att stänga utan ett vävnadstransplantat.

Om strålbehandling har getts före operation är den bästa tidpunkten för operationen 4–6 veckor efter avslutad strålbehandling. Därefter orsakar strålbehandling ärrbildning och det kan vara mycket svårare att operera.

När remissen anländer till den kirurgiska enheten ger överläkaren eller en av överläkaren utsedd specialläkare instruktioner på grundval av den information som finns i remissen.

Patienten kommer sedan att informeras om datumet för det första polikliniksbesöket, eventuella ytterligare tester som kan vara nödvändiga och det preliminära datumet för operationen. På vissa sjukhus ringer sjukskötaren patienten, på andra sjukhus får patienten informationen per brev. Ytterligare undersökningar kan till exempel omfatta en datortomografi av kroppen.

Under polikliniksbesöket undersöker kirurgen patienten och gör upp en operationsplan med beaktande av patientens önskemål. Efter mötet med kirurgen träffar patienten sjukskötaren. Vid behov går sjukskötaren ännu igenom frågor om operationen med patienten. Därefter kan man diskutera hur cancern påverkar livet, till exempel familjen, arbetet, hobbyer och utkomsten. Det är bra om patienten har någon närstående med sig under mottagningen. I allmänhet är cancer en förvirrande och ångestframkallande upplevelse, vilket gör det svårare än vanligt att ta till sig mycket information.

Patienter som ska opereras har ett första besök med en anestesiolog eller sjukskötare för att gå igenom de viktigaste frågorna om nedsövningen. Då diskuteras anestesin med patienten, medicineringen och anamnesen gås igenom, blodtrycket mäts, resultaten av eventuella laboratorietester kontrolleras och eventuella ytterligare tester som anestesiläkaren har begärt bokas vid behov.

Patienten kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon. Operationen görs vanligtvis under nedsövning, dvs. under generell anestesi.

Vid utskrivningen får patienten instruktioner för egenvård hemma, ett sjukledighetsintyg, nödvändiga recept och en tid för efterkontroll. Samtidigt ges kontaktuppgifterna till avdelningen. Dessa är avsedda för patienter som nyligen har genomgått en operation och har sårproblem. Längden på sjukledigheten varierar beroende på operationens omfattning, men vanligtvis minst fram till efterkontrollen. Fysioterapeuten ger muntliga och skriftliga anvisningar för rehabiliteringen.

Patienten kan duscha normalt inom ett dygn efter operationen. Däremot får patienten anvisningar om bastubad, badkarsbad och simning först i samband med efterkontrollen.

Under efterkontrollen kontrolleras patientens tillstånd och sårläkningen. Patienten får veta om operationens omfattning var tillräcklig. Dessutom genomgås resultaten av patologiska undersökningar av bland annat tumörens storlek och egenskaper.

Uppdaterad 6.10.2022