Gå till sidans innehåll

Bröstcancer: symtom och diagnostisering

En knöl i bröstet är det vanligaste symptomet på bröstcancer. Bröstcancer upptäcks också ofta utan symtom vid en screening eller vid en mammografi som görs av en annan orsak.

En knöl i bröstet är det vanligaste symptomet på bröstcancer. Andra symtom på bröstcancer är indragningar i huden på bröstet eller bröstvårtan, ändrad form eller storlek på bröstet, utslag på bröstvårtan eller vårtgården, klar eller blodig utsöndring från bröstvårtan, smärta i bröstet som inte är kopplat till menstruation och inflammation som inte lugnar sig genom antibiotikabehandling.

Bröstcancer upptäcks också ofta utan symtom vid screening eller en mammografi som görs av en annan orsak.

Om patienten har en knöl i bröstet eller andra symtom som tyder på bröstcancer ska man utan dröjsmål göra en mammografi och en ultraljudsundersökning av bröstet och armhålorna. Om mammografin eller ultraljudsundersökningen visar ett misstänkt fynd tar man en grovnålsbiopsi under lokalbedövning. Om man hittar misstänkta lymfkörtlar i armhålan ska man också ta en biopsi från dem. Undersökningarna utförs på en hälsocentral, inom företagshälsovården eller på en privat läkarmottagning.

Om resultatet av grovnålsbiopsin bekräftar misstanken om bröstcancer remitterar hälsocentralsläkaren, företagsläkaren eller privatläkaren patienten till en kirurgisk enhet. Om patientens symtom tyder på bröstcancer eller om fyndet vid mammografin eller ultraljudsundersökningen är suspekt ska patienten remitteras till bröstkirurgiska enheten för att utesluta cancer, även om de utförda undersökningarna inte visar på cancer.

Uppdaterad 11.7.2022