Gå till sidans innehåll

Behov av adjuvant behandling efter testikelcanceroperation

Prognosen vid lokal testikelcancer som är begränsad till testikeln är utmärkt. Antalet adjuvanta behandlingar vid testikelcancer har minskat under de senaste åren.

Testikelcancern är lokal, dvs. i stadium I, när inga metastaser upptäcks vid en kontrastförstärkt datortomografi av kroppen efter en orkidektomi och testikelmarkörerna AFP och hCG har normaliserats efter operationen.

Syftet med adjuvant behandling är att förstöra eventuella kvarvarande cancerceller i kroppen och på så sätt minska risken för återfall i cancer. Eftersom adjuvanta behandlingar orsakar biverkningar och prognosen för en testikelcancerpatient inte försämras om sjukdomen återkommer behöver man inte alltid adjuvanta behandlingar efter operationen.

Omkring 80 procent av alla former av seminom cancer upptäcks till en början enbart i testikeln, vilket ger en utmärkt prognos. Numera rekommenderar man i första hand enbart aktiv uppföljning efter en orkidektomi. Utan adjuvant behandling återkommer 6–20 procent av alla fall av seminom cancer. Som ett alternativ till uppföljning kan man överväga en engångsbehandling med karboplatincytostatika som adjuvant behandling. Strålbehandling, som användes tidigare, rekommenderas inte längre. Riskfaktorerna för återfall i seminom cancer är en invasion av tumörceller i testikelns rete testis, en nätliknande struktur i testikeln, och en tumörstorlek på > 4 cm. Utan någon av riskfaktorerna är risken för återfall endast cirka 6 procent. Vid återfall i seminom cancer är patientens prognos alltjämt utmärkt.

Prognosen vid lokal icke-seminom cancer är också utmärkt, även om upp till 30–50 procent kan återkomma utan adjuvant behandling. 80 procent av återfallen upptäcks redan inom det första året efter operationen. Risken för återfall ökar vid vaskulär invasion i tumören, dvs. när cancercellerna tränger in i blodkärlen. Risken för återfall i embryonalt karcinom är också större. Man kan också fortsätta enbart med uppföljning efter operationen även vid icke-seminom cancer, särskilt om man inte hittat någon vaskulär invasion. Alternativet är att ge 1–2 behandlingar med BEP-cytostatika. En BEP-behandling minskar risken för återfall nästan lika effektivt som två, men biverkningarna är färre. Vilken man väljer av uppföljning eller adjuvant behandling påverkar inte patientens totala överlevnad.

Uppdaterad 1.8.2022