Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandlingar för levercellscancer

Traditionella cytostatikabehandlingar gör liten nytta vid levercellscancer.

Som läkemedelsbehandling använder man läkemedel som tas via munnen, varav det första alternativet är sorafenib. Syftet med läkemedelsbehandlingen är att bromsa cancerutvecklingen, minska symtomen och förlänga livslängden. Sorafenib kan också orsaka biverkningar som mag- och hudsymtom och passar inte alla.

Riskerna med läkemedelsbehandlingen är större än fördelarna i synnerhet om skrumplevern är långt framskriden eller om allmäntillståndet är klart nedsatt. Då behandlar man levercellscancern symtomatiskt.

Uppdaterad 11.7.2022