Gå till sidans innehåll

Behandling av metastaserad eller lokalt avancerad bukspottkörtelcancer

De flesta fall av bukspottkörtelcancer diagnostiseras då det dessvärre inte finns någon botande behandling.

Syftet med cytostatikabehandlingarna är att bromsa cancerutvecklingen, förlänga livet och lindra symtomen från cancer.

Cytostatikabehandlingarna orsakar också skador och belastar kroppen. Om patientens allmäntillstånd är klart nedsatt gör läkemedelsbehandlingarna oftast mer skada än nytta. Andra sjukdomar, som till exempel lever- eller njursvikt, kan också begränsa behandlingsmöjligheterna.

Cancerläkaren planerar alltid cytostatikabehandlingarna individuellt. Vid planeringen av behandlingen tar man hänsyn till patientens allmäntillstånd och funktionsförmåga, andra sjukdomar och de sannolika fördelarna och nackdelarna med behandlingen.

Uppdaterad 11.7.2022