Gå till sidans innehåll

Behandling av spridd testikelcancer

Behandlingen av spridd testikelcancer planeras utifrån klassificeringen av cancerrisk. Seminom cancer kan ibland behandlas med strålbehandling. Vid mer utbredd testikelcancer använder man cytostatikabehandling.

Hos ungefär var femte patient med testikelcancer har sjukdomen spridit sig antingen till lymfkörtlarna i det retroperitoneala området, dvs. den bakre delen av bukhålan, eller till ett större område när diagnosen ställs. Seminom cancer är strålningskänslig och strålbehandling kan användas för att behandla seminom cancer när inga metastaser upptäcks utanför det retroperitoneala området och lymfkörtlarna inte är större än 5 cm. Andra former av seminom och icke-seminom cancer behandlas med cytostatikabehandling. Cellgifter, eller cytostatika, är läkemedel som slår mot snabbt delande celler i både normala vävnader och cancertumörer och förstör cellerna. BEP, en behandling som innehåller bleomycin, etoposid och cisplatin, används vanligtvis som cytostatikabehandling. 3–4 behandlingar behövs. En behandling ges vanligtvis under fem dagar. Behandlingarna utförs var tredje vecka. Behandlingens effekt följs upp med hjälp av datortomografier av kroppen.

Strålbehandlingsplan för seminom cancer i stadium IIA–B

När cancern har spridit sig till de retroperitoneala lymfkörtlarna och lymfkörtlarna är mindre än 5 cm kan man strålbehandla lymfkörtlarna i bukområdet och den sida av bäckenet där man tagit bort en testikel. Om lymfkörtlarna är mindre än 2 cm ger man strålbehandling varje vardag i tre veckor, medan strålbehandlingen för lymfkörtlar som är mellan 2 och 5 cm varar i 3–4 veckor.

Strålbehandling kan orsaka illamående och diarré.

När en patient med seminom cancer har retroperitoneala lymfkörtlar som är större än 5 cm eller metastaser på andra ställen rekommenderar man behandling med BEP-cytostatika. För seminom cancer med god prognos räcker det med tre behandlingar, men vid måttlig prognos rekommenderar man fyra behandlingar. Om en resttumör som är mindre än 3 cm finns kvar efter behandlingen följer man i första hand upp den, man rekommenderar inte kirurgisk behandling.

Metastaserad icke-seminom cancer behandlas alltid med cytostatika, dvs. BEP-kurer som innehåller cisplatin, etoposid och bleomycin. Antalet cytostatikakurer beror på vilken prognosgrupp sjukdomen tillhör. Vid icke-seminom cancer med god prognos ger man tre BEP-behandlingar, medan standardbehandlingen vid icke-seminom med måttlig och dålig prognos är fyra BEP-behandlingar. Om man hittar en resttumör som är mindre än 1 cm vid en bilddiagnostisk undersökning efter cytostatikabehandlingen rekommenderar man kirurgisk behandling med retroperitoneal lymfkörteldissektion.

Om man hittar levande cancervävnad i proven som togs under operationen överväger man att fortsätta behandlingen efter operationen med två cytostatikakurer.

Uppdaterad 1.8.2022