Gå till sidans innehåll

Operation av tarmcancer

Kirurgisk borttagning av cancern är den enda botande behandlingen. Den del av tarmen som innehåller tumören och den omgivande vävnaden och lymfkörtlarna avlägsnas.

Operationen utförs antingen genom öppen eller endoskopisk kirurgi. Beroende på ändtarmscancerns läge avlägsnas antingen hela ändtarmen och ändtarmsöppningen eller bara en del av ändtarmen. Om hela ändtarmen avlägsnas ersätts den med en permanent stomi.

När det gäller en sjukdom där metastaser har spritt sig i levern eller lungorna bedöms det patientspecifikt om alla metastaser kan avlägsnas kirurgiskt utan en föregående läkemedelsbehandling eller när sjukdomsmassan minskat efter en läkemedelsbehandling. Kirurgi kan dock inte bota en mer utspridd sjukdom.

Patologen undersöker den del av tarmen som avlägsnats efter operationen och använder ett mikroskop för att fastställa tumörens lokala framskridande i tarmväggen och eventuella spridning till närliggande lymfkörtlar. Den exakta spridningen av sjukdomen måste vara känd när man beslutar om adjuvant cytostatikabehandling.

Vad är prognosen för tarmcancer?

Ju tidigare tarmcancer diagnostiseras, desto bättre är prognosen. Av patienterna är 80 procent vid liv fem år efter diagnosen om cancern upptäcks tidigt, när den fortfarande är begränsad till tarmväggen.

Uppdaterad 15.7.2022